Pälsängerns livscykel

Pälsängern är en liten skalbagge på cirka en halv centimeter som ibland kan ställa till skador i hemmet. Här beskriver vi pälsängerns livscykel:

Pälsängern – Livet som ägg

Det vanligaste orsaken att vi får in pälsängern i våra bostäder är att den lilla skalbaggen flyger in i våra hus och lägger sina ägg i skrymslen och vrår någonstans i bostaden. Skalbaggen har en god flygförmåga och pga av dess lilla storlek är det lätt att komma in i hus. När ägget har kläckts kommer nästa stadium i pälsängerns liv – larven.

Pälsängern livscykel – Livet som larv

I det stadium som pälsängern är en larv på cirka 1 cm befinner sig denne i cirka ett år eller tom ännu längre. Det är under den här perioden av dess liv som den gör mest skada på textilier eller matvaror om man inte gör något åt det. pälsängerns larv är särskilt förtjust i textilier som bomull, ylle, skinn och fjädrar. Efter cirka ett år (och ibland ännu mer) förpuppas sedan larverna, det är dags för pälsängern att förvandlas en sista gång till skalbaggen.

Sista delen i livscykeln – skalbaggen

Efter att larven använder det sista skinnet (den gör flera skinnbyten) för att förpuppas stannar den i det stadiet i några veckor innan den till slut blir skalbagge. Om detta sker på hösten brukar skalbaggen stanna kvar på den plats där den kläcks över vintern. När sedan värmen och ljuset kommer framåt vårkanten söker sig skalbaggen mot denna och det är då inte ovanligt att hitta skalbaggarna vid ljusa fönster.